80-900 LED Module 4.8W LED MOTIVATION MODULE  
  Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
80-901 LED Module 4.8W LED MOTIVATION MODULE  
  Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
80-904 LED Module 20 W CIRCULAR LED MOTIVATION  
  Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
80-905 LED Module 20 W CIRCULAR LED MOTIVATION  
  Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
80-912 LED Module R20 DIMENSION LED FIXTURE MODU  
  Leviton 6674 Lutron SLV-600P  
       
80-913 LED Module R30 DIMENSION LED FIXTURE MODU  
  Leviton 6674 Lutron SLV-600P  
       
80-914 LED Module R40 DIMENSION LED FIXTURE MODU  
  Leviton 6674 Lutron SLV-600P  
       
S21507 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/RD/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21509 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/SQ/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21510 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/SQ/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21511 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/40K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21512 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/RD/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21513 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9/30K/RD/WH/0-10VD  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron MS-Z101 Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S21514 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9/40K/RD/WH/0-10VD  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron MS-Z101 Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S21515 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/SQ/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21516 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/SQ/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21517 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/40K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21518 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/50K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S21519 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/50K/SQ/BN  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S21520 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K/RD/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21521 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K/SQ/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S21522 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/50K/RD/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S22430 LED Filament 4T24/LED/CL/E26/VINTAGE/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S22431 LED Filament 4BT38/LED/CL/E26/VINTAGE/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S22432 LED Filament 4BT56/LED/CL/E26/VINTAGE/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S22433 LED Filament 4PS52/LED/CL/E26/VINTAGE/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S28613 LED Filament 4W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S28614 LED Filament 4W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29011 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S29012 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S29013 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S29021 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S29026 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29027 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29028 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29029 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/50K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29055 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/27K/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSL06-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29056 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/30K/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSL06-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29057 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/40K/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSL06-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29058 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/50K/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSL06-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29059 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29061 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29062 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29063 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/40K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29312 Retro Fit Fixture 9.8WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29313 Retro Fit Fixture 9.8WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29314 Retro Fit Fixture 9.8WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29315 Retro Fit Fixture 9.8WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29320 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29321 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29322 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/RD/BRZ  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29323 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/30K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29324 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29325 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/SQ/BN  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29326 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/SQ/BRZ  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29327 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/30K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29328 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29329 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/RD/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29330 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/RD/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29331 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29332 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29333 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/SQ/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29334 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/SQ/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29335 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29336 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29337 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/RD/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29338 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/RD/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29339 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29340 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29341 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/SQ/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29342 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/SQ/BRZ  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29343 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29349 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/RD/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29357 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7/30K/RD/WH/277V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29359 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5FLUSH/30K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S29360 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29361 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29362 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/50K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29363 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/50K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29367 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7/30K/RD/WH/0-10VD  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron MS-Z101 Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S29379 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/RD/BN  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29463 Retro Fit Fixture 9.5WLED/DIR/4/40'/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29464 Retro Fit Fixture 9.5WLED/DIR/4/40'/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29465 Retro Fit Fixture 9.5WLED/DIR/4/40'/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29466 Retro Fit Fixture 9.5WLED/DIR/4/90'/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29467 Retro Fit Fixture 9.5WLED/DIR/4/90'/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29468 Retro Fit Fixture 9.5WLED/DIR/4/90'/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29472 Retro Fit Fixture 13WLED/DIR/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPI10-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29473 Retro Fit Fixture 13WLED/DIR/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPI10-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29474 Retro Fit Fixture 13WLED/DIR/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPI10-1LZ
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29563 LED Filament 4.5G25/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29628 BR LED 10BR30/LED/2700K/700L/120V/D  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S29629 Type A Bulb 10A19/LED/2700K/800L/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6672 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S29655 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/40K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29690 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/40K/RD/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S29699 Type A Bulb 9.8A19/LED/2700K/800L/2PK  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
       
S29713 Retro Fit Fixture 8.5WLED/RDL/4/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29714 Retro Fit Fixture 8.5WLED/RDL/4/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29715 Retro Fit Fixture 8.5WLED/RDL/4/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29716 Retro Fit Fixture 8.5WLED/RDL/4/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S29724 Retro Fit Fixture 10.5WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S29725 Retro Fit Fixture 10.5WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S29726 Retro Fit Fixture 10.5WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S29727 Retro Fit Fixture 10.5WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S29740 Retro Fit Fixture 15.5WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S29741 Retro Fit Fixture 15.5WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron NTCL-250 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SLV-600P    
       
S29742 Retro Fit Fixture 15.5WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron NTCL-250 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SLV-600P    
       
S29743 Retro Fit Fixture 15.5WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron NTCL-250 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron SLV-600P    
       
S29756 Retro Fit Fixture 9WLED/4/SQ/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29757 Retro Fit Fixture 9WLED/4/SQ/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29758 Retro Fit Fixture 9WLED/4/SQ/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29759 Retro Fit Fixture 9WLED/4/SQ/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29770 Retro Fit Fixture 15WLED/5-6/SQ/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29771 Retro Fit Fixture 15WLED/5-6/SQ/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29772 Retro Fit Fixture 15WLED/5-6/SQ/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29773 Retro Fit Fixture 15WLED/5-6/SQ/50K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S29804 Type A Bulb 11A19/LED/4000K/120V/D/GU24  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29805 Type A Bulb 15A19/LED/40K/1600/120V/GU24  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S29810 Type A Bulb 11A19/LED/2700K/1100L/120V/D  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29811 Type A Bulb 11A19/LED/3000K/1100L/120V/D  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29812 Type A Bulb 11A19/LED/4000K/1100L/120V/D  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29813 Type A Bulb 11A19/LED/5000K/1100L/120V/D  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29814 Type A Bulb 11A19/LED/2700K/120V/D/GU24  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S29815 Type A Bulb 15A19/LED/2700K/1600L/120V/D  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S29816 Type A Bulb 15A19/LED/3000K/1600L/120V/D  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S29817 Type A Bulb 15A19/LED/4000K/1600L/120V/D  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S29818 Type A Bulb 15A19/LED/5000K/1600L/120V/D  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S29819 Type A Bulb 15A19/LED/27K/1600/120V/GU24  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S29830 Type A Bulb 6A19/OMNI/220/LED/27K  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S29831 Type A Bulb 6A19/OMNI/220/LED/30K  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S29832 Type A Bulb 6A19/OMNI/220/LED/35K  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S29833 Type A Bulb 6A19/OMNI/220/LED/40K  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S29834 Type A Bulb 6A19/OMNI/220/LED/50K  
  Cooper DAL06P-C2 Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S29835 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/27K  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29836 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/30K  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29837 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/35K  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29838 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/40K  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29839 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/50K  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29840 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/27K/GU24  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29841 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/35K/GU24  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29842 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/220/LED/40K/GU24  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S29866 LED Filament 4W CTC/LED/50K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29867 LED Filament 4W CFC/LED/50K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29871 LED Filament 4G16/LED/CL/27K/120V/E12  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S29877 LED Filament 4.5W CTC/LED/27K/CL/90CRI  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S29878 LED Filament 5.5G25/CL/LED/E26/27K/90CRI  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S29879 LED Filament 7.5A19/CL/LED/E26/27K/90CRI  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S29890 LED Filament 4W CTC/LED/30K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29891 LED Filament 4W CFC/LED/30K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29920 LED Filament 2.5W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29921 LED Filament 2.5W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29922 LED Filament 4W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Leviton IPE04-1L Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P  
       
S29923 LED Filament 4W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S29975 LED T8 15T8/LED/48-830/DR  
  Lutron SZ-6ND    
       
S8541 Type A Bulb 10A19/LED/3K/120V/WB/D/4PK  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVELV-303P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SELV-303P    
       
S8550 LED Filament 5A15/CL/LED/E26/27K/90CRI/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8600 MR LED LED 1.6W JC/G4 12V 3000K/CARD  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S8601 MR LED LED 3W JC/G6.35 12V 3K 300L/CD  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S8602 MR LED LED 4W G9 120V 3000K DIM/CARD  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S8604 MR LED 6.5MR16/LED/40'/30K/120V/GU10  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S8605 MR LED 6.5MR16/LED/40'/30K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S8607 LED Filament 4.5A15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S8608 LED Filament 6.5A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron GT-5NEM Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S8609 LED Filament 4.5W ETC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8610 LED Filament 4.5W EFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8611 LED Filament 6.5ST19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8612 LED Filament 4.5ST19/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8613 LED Filament 3.5W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8614 LED Filament 3.5W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8615 LED Filament 4.5A15/CL/LED/E26/27K/ES/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S8616 LED Filament 7A19/CL/LED/E26/27K/ES/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTELV-300
  Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250 Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S8635 MR LED 8MR16/LED/15'/27K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8636 MR LED 8MR16/LED/15'/30K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8637 MR LED 8MR16/LED/15'/35K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8638 MR LED 8MR16/LED/15'/40K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8639 MR LED 8MR16/LED/15'/50K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8640 MR LED 8MR16/LED/40'/27K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8641 MR LED 8MR16/LED/40'/30K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8642 MR LED 8MR16/LED/40'/35K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8643 MR LED 8MR16/LED/40'/40K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8644 MR LED 8MR16/LED/40'/50K/90CRI/12V  
  Cooper DAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSM10
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S8650 Type A Bulb 13A19/LED/27K/90CRI  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S8651 Type A Bulb 13A19/LED/3K/90CRI  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S8652 Type A Bulb 18A21/LED/27K/90CRI  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S8653 Type A Bulb 18A21/LED/3K/90CRI  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S8680 Minature LED LED/4W/JC/G8/CL/3K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8681 Minature LED LED/4W/JC/G8/CL/5K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8682 Minature LED LED/4W/JCD/G9/FR/3K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8683 Minature LED LED/4W/JCD/G9/FR/5K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8684 Minature LED LED/4W/E11/MC/CL/3K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8685 Minature LED LED/4W/E11/MC/CL/5K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8686 Minature LED LED/4W/E11/MC/FR/3K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8687 Minature LED LED/4W/E11/MC/FR/5K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8705 Retro Fit Fixture 15WLED/CDL/4/4K/100-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron DVSTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S8706 Retro Fit Fixture 25WLED/CDL/6/4K/100-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron DVSTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S8707 Retro Fit Fixture 35WLED/CDL/8/4K/100-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron DVSTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S8708 Retro Fit Fixture 50WLED/CDL/10/4K/100-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P LeGrand ADPD4FBL3P2W4
  Leviton DS710-10Z Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV
  Lutron DVSTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S8735 HID Replacements 20WA21/LED/HID/27K/120V/DIM  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron GP-Card
  Lutron GT-5NEM-WH Lutron GTJ-5NEM-WH Lutron HQRA-6CL
  Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6CL Lutron HQRD-6NA
  Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron HWD-6ND Lutron HWI-WPM-6D-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron LQRJ-WPM-6P Lutron LQSE-4A-120-D Lutron LQSE-4A1-D
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2S-6CL Lutron MRF2S-6ELV
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-10ND Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA
  Lutron RRD-HN6BRL Lutron SELV-300P Lutron SZ-6ND
  Satco 86/103    
       
S8736 HID Replacements 20WA21/LED/HID/5K/120V/DIM  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron GP-Card Lutron GT-5NEM-WH Lutron GTJ-5NEM-WH
  Lutron HQRA-6CL Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6CL
  Lutron HQRD-6NA Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron HWD-6ND Lutron HWI-WPM-6D-120
  Lutron LECL-153PH Lutron LQRJ-WPM-6P Lutron LQSE-4A-120-D
  Lutron LQSE-4A1-D Lutron MACL-153M Lutron MRF2S-6CL
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-120 Lutron RRD-10ND Lutron RRD-6CL
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SELV-300P
  Lutron SZ-6ND Satco 86/103  
       
S8778 HID Replacements 20WA21/LED/HID/4K/120V/DIM/E26  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron GP-Card
  Lutron GT-5NEM-WH Lutron GTJ-5NEM-WH Lutron HQRA-6CL
  Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron HWD-6ND Lutron HWI-WPM-6D-120
  Lutron LECL-153PH Lutron LQRJ-WPM-6P Lutron LQSE-4A-120-D
  Lutron LQSE-4A1-D Lutron MACL-153M Lutron MRF2S-6CL
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-120 Lutron RRD-10ND Lutron RRD-6CL
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SELV-300P
  Lutron SZ-6ND Satco 86/103  
       
S8794 Type A Bulb 8A19/LED/2700K/GU24/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S8839 LED Filament 4W CTC/LED/40K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8840 LED Filament 4W CFC/LED/40K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8841 LED Filament 4.5T10/LED/E26/40K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8848 Retro Fit Fixture 13W LED DOWNLIGHT RETROFIT  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S8849 LED Filament 4.5G25/CL/LED/E26/40K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8850 LED Filament 7A19/CL/LED/E26/40K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8851 LED Filament 6.5ST19/CL/LED/E26/40K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S8888 Retro Fit Fixture 12WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S8889 Retro Fit Fixture 12WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-6CL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S8921 PAR LED 7PAR20/LED/40'/2700K/WH 2.0  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S8922 PAR LED 7PAR20/LED/40'/3500K/WH 2.0  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S8923 PAR LED 7PAR20/LED/40'/5000K/WH 2.0  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S8934 PAR LED 14PAR30SN/LED/40'/2700K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPM06-1L
  Leviton IPSD6 Leviton VPE06 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S8935 PAR LED 14PAR30SN/LED/40'/3500K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPM06-1L
  Leviton IPSD6 Leviton VPE06 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S8936 PAR LED 14PAR30SN/LED/40'/5000K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPM06-1L
  Leviton IPSD6 Leviton VPE06 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S8941 PAR LED 14PAR30SN/LED/60'/2700K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S8942 PAR LED 14PAR30SN/LED/60'/3500K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S8943 PAR LED 14PAR30SN/LED/60'/5000K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S8947 PAR LED 14PAR30LN/LED/40'/2700K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S8948 PAR LED 14PAR30LN/LED/40'/3500K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S8949 PAR LED 14PAR30LN/LED/40'/5000K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S8950 Candle LED 2.8CTC/LED/3000K/165L/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S8951 Candle LED 4.5CTC/LED/2700K/E12/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S8952 Candle LED 4.5CTC/LED/3000K/E12/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S8953 Candle LED 4.5ETC/LED/3000K/E26/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S8971 PAR LED 14PAR30LN/LED/60'/2700K/WH 2.0  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL Leviton 6615-P
  Leviton 6672 Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPL06-10 Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6
  Leviton VPE04 Leviton VPE06 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron HXD-6NA Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SZ-6ND    
       
S8972 PAR LED 14PAR30LN/LED/60'/3500K/WH 2.0  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL Leviton 6615-P
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPL06-10
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S8973 PAR LED 14PAR30LN/LED/60'/5000K/WH 2.0  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL Leviton 6615-P
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPL06-10
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S8977 PAR LED 17PAR38/LED/40'/2700K/WH 2.0  
  Leviton IPSD6 Lutron HXD-6NA Lutron SZ-6ND
       
S8978 PAR LED 17PAR38/LED/40'/3500K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPE04-1L Leviton IPL06-10 Leviton IPM06-1L
  Leviton IPSD6 Leviton VPE04 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron HXD-6NA
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SZ-6ND    
       
S8979 PAR LED 17PAR38/LED/40'/5000K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPE04-1L Leviton IPL06-10 Leviton IPM06-1L
  Leviton IPSD6 Leviton VPE04 Leviton VPE06
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron HXD-6NA
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SZ-6ND    
       
S8981 Candle LED 5CTC/LED/3000K/E12/120V  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6602-IW
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton 6681-IW
  Leviton 6683-IW Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPI06-SE Leviton IPL06-10 Leviton RPI06-10
  Leviton RPI06-1L Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S8982 Candle LED 5ETC/LED/3000K/E26/120V TBD  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6602-IW
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton 6681-IW
  Leviton 6683-IW Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPI06-SE Leviton IPL06-10 Leviton RPI06-10
  Leviton RPI06-1L Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S8983 Candle LED 5CTC/LED/2700K/E12/120V  
  Leviton 6674 Leviton 6681-IW Leviton 6683-IW
  Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S8984 PAR LED 17PAR38/LED/60'/2700K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6615-P
  Leviton 6672 Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPL06-10 Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6
  Leviton VPE04 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HXD-6NA Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P Lutron SZ-6ND  
       
S8985 PAR LED 17PAR38/LED/60'/3500K/WH 2.0  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron MACL-153M Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S8986 PAR LED 17PAR38/LED/60'/5000K/WH 2.0  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6615-P
  Leviton 6672 Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPL06-10 Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6
  Leviton VPE04 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron HXD-6NA Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron SELV-300P Lutron SZ-6ND  
       
S8990 PAR LED 5PAR16/LED/3000K/E26/370L/120V  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S8993 BR LED DISCONTINUED POSS SUB S9134  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6633-PL Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPI06-1L Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6
  Leviton VPE04 Leviton VPI06 Leviton VPM06
  Leviton VRM10-1L Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron GP (Harrier Card)
  Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
       
S8994 BR LED 11BR30/LED/3000K/GU24/800L/120  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6633-PL Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPI06-1L Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6
  Leviton VPE04 Leviton VPI06 Leviton VPM06
  Leviton VRM10-1L Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron GP (Harrier Card) Lutron HQRD-10ND
  Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
       
S8995 Type A Bulb 8A19/LED/3000K/450L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S8996 Candle LED 3CTC/LED/3000K/165L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPI06-1L Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S8997 PAR LED 6PAR16/LED/3000K/E26/370L/120V  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9002 BR LED 8R20/LED/3000K/540L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6674
  Leviton VPE04 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron GP (Harrier Card) Lutron HQRD-10ND
  Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
       
S9003 BR LED 13R40/LED/3000K/880L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron GP (Harrier Card)
  Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
  Lutron SZ-6ND    
       
S9006 BR LED 18R40/LED/3000K/1230L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6674
  Leviton VPE04 Leviton VPM06 Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron GP (Harrier Card) Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ND
  Lutron SCL-153P Lutron SZ-6ND  
       
S9007 Type A Bulb 10A19/LED/2700K/800L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TU Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9008 MR LED 5MR16/LED/40'/3K/120V/GU10/DIM  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9009 MR LED 5MR16/LED/40'/5K/120V/GU10/DIM  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9011 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9012 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9013 Retro Fit Fixture 7WLED/DW/RDL/4/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9014 PAR LED 7PAR20/LED/40'/35K/IP65/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P
       
S9017 PAR LED 13PAR30SN/LED/40'/35K/IP65/120  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P
       
S9020 PAR LED 13PAR30LN/LED/40'/35K/IP65/120  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P
       
S9022 BR LED 10BR30/LED/3K/120V/6PK  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Leviton DSL06-1LZ Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-6CL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9023 PAR LED 17PAR38/LED/40'/35K/IP65  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU LeGrand ADTP703TUW4
  LeGrand H703PTUW Leviton 6672 Leviton 6674
  Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P
       
S9025 BR LED 12.8R30/LED/2700K-2200K  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Lutron DV-600PR
  Lutron SLV-600P    
       
S9026 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9027 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9028 Retro Fit Fixture 9WLED/DW/RDL/5-6/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9030 Type A Bulb 5.5A15/LED/2700K/120V  
  Cooper DE06P Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9031 Type A Bulb 5.5A15/LED/3000K/120V  
  Cooper DE06P Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9032 Type A Bulb 5.5A15/LED/4000K/120V  
  Cooper DE06P Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9033 Type A Bulb 5.5A15/LED/5000K/120V  
  Cooper DE06P Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9034 Type A Bulb DISCONTINUED POSS SUB S9037  
  Cooper DLC03P Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C1
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron DV-600PR Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron RRD-10ND Lutron RRD-3LD
  Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9035 Type A Bulb DISCONTINUED USE S9038  
  Cooper DLC03P Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C1
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron DV-600PR Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron RRD-10ND Lutron RRD-3LD
  Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9036 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/5000K/120V  
  Cooper DLC03P Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C1
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPSD6 Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron DV-600PR Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron PHPM-WBX-DV-WH Lutron RRD-10ND Lutron RRD-3LD
  Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9037 Type A Bulb 10.5A19/OMNI/LED/2700K  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9038 Type A Bulb 10.5A19/OMNI/LED/3500K  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9039 Type A Bulb 10.5A19/OMNI/LED/5000K  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9040 BR LED 8R20/LED/2700K/500L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 Leviton 6674 Leviton VPE04
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron GP (Harrier Card) Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P    
       
S9041 BR LED 8R20/LED/4000K/540L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 Leviton 6674 Leviton VPE04
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron GP (Harrier Card) Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P    
       
S9042 BR LED 8R20/LED/5000K/560L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 Leviton 6674 Leviton VPE04
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron GP (Harrier Card) Lutron HQRD-6ND Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P    
       
S9043 BR LED DISCONTINUED POSS SUB S9133  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
       
S9044 BR LED DISCONTINUED POSS SUB S9135  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
       
S9045 BR LED DISCONTINUED POSS SUB S9136  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
       
S9046 BR LED 13R40/LED/2700K/850L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
  Lutron SZ-6ND    
       
S9047 BR LED 13R40/LED/4000K/920L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
  Lutron SZ-6ND    
       
S9048 BR LED 13R40/LED/5000K/950L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
  Lutron SZ-6ND    
       
S9049 BR LED 18R40/LED/2700K/1200L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
  Lutron SZ-6ND    
       
S9050 BR LED 18R40/LED/4000K/1280L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P
  Lutron SZ-6ND    
       
S9051 BR LED 18R40/LED/5000K/1320L/120V/D  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6633-PL Leviton 6672
  Leviton 6674 Leviton IPE04-1L Leviton IPI06-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPI06 Leviton VRE06-1L Leviton VRM10-1L
  Lutron AYCL-153P Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ND Lutron RRD-10ND
  Lutron SZ-6ND    
       
S9052 LED Globe Light 8G25/LED/2700K/420L/120/D  
  Leviton 6674 Leviton IPI06-1L Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9053 LED Globe Light 8G25/LED/3000K/430L/120/D  
  Leviton 6674 Leviton IPI06-1L Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9054 PAR LED 14PAR30LN/LED/40'/27K/GU24  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPE06 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron HXD-6NA Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P Lutron SZ-6ND
       
S9055 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9056 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9057 Retro Fit Fixture 8.5WLED/DW/EL/4/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9060 PAR LED 17PAR38LN/LED/40'/27K/GU24  
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6613-PL
  Leviton 6615-P Leviton 6674 Leviton IPE04-1L
  Leviton IPM06-1L Leviton IPSD6 Leviton VPE04
  Leviton VPE06 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron HXD-6NA Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P Lutron SZ-6ND
       
S9061 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9062 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9063 Retro Fit Fixture 11.6WLED/DW/EL/5-6/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9064 Type A Bulb 5.5A15/LED/2700K/E17/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S9065 Type A Bulb 5.5A15/LED/3000K/E17/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S9066 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/27K/120V/GU24  
  Cooper DLC03P Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C1
  LeGrand ADTP703TUW4 LeGrand H703PTUW Leviton 6672
  Leviton 6674 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron DV-600PR Lutron DVCL-153P Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron PHPM-PA-120-WH Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-10ND Lutron RRD-3LD Lutron RRD-6NA
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9067 Type A Bulb 5.5A15/LED/4000K/E17/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S9068 Type A Bulb 5.5A15/LED/5000K/E17/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P  
       
S9069 LED Globe Light 8G25/LED/5000K/460L/120/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9070 Type A Bulb 11A19/OMNI/LED/27K/120V/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9073 BR LED 7.8R20/LED/2700K-2200K  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Lutron DV-600PR
  Lutron SLV-600P    
       
S9080 PAR LED 7PAR20/LED/25'/3000K/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9081 PAR LED 7PAR20/LED/25'/4000K/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9082 PAR LED 7PAR20/LED/40'/3000K/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9083 PAR LED 7PAR20/LED/40'/4000K/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9084 PAR LED 11PAR30/SN/LED/25'/3000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9085 PAR LED 11PAR30/SN/LED/25'/4000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9086 PAR LED 11PAR30/SN/LED/40'/3000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9087 PAR LED 11PAR30/SN/LED/40'/4000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9088 PAR LED 11PAR30/LN/LED/25'/3000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9089 PAR LED 11PAR30/LN/LED/25'/4000K/120V/  
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron MACL-153M Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9090 PAR LED 11PAR30/LN/LED/40'/3000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9091 PAR LED 11PAR30/LN/LED/40'/4000K/120V/  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9092 PAR LED 17PAR38/LED/25'/3000K/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9093 PAR LED 17PAR38/LED/25'/4000K/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9094 PAR LED 17PAR38/LED/40'/3000K/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9095 PAR LED 17PAR38/LED/40'/4000K/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P  
       
S9096 MR LED 7MR16/LED/40'/3K/120V/GU10  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9097 MR LED 7MR16/LED/40'/5K/120V/GU10  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9098 MR LED 7MR16/LED/40'/27K/120V/GU10  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9099 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9101 BR LED 16R40/LED/2700K-2200K  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Lutron DV-600PR
  Lutron SLV-600P    
       
S9103 MR LED 7MR16/LED/40'/27K/12V/DIM  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9104 MR LED 7MR16/LED/40'/3K/12V/DIM  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9105 MR LED 7MR16/LED/40'/4K/12V/DIM  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9106 MR LED 7MR16/LED/40'/5K/12V/DIM  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9107 Type A Bulb 7A19/LED/2700K/450L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9108 Type A Bulb 7A19/LED/5000K/510L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9109 Type A Bulb 10A19/LED/2700K/800L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9110 Type A Bulb 10A19/LED/5000K/900L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9111 Type A Bulb 10A19/LED/27K/800L/120V/D/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron SCL-153P    
       
S9116 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/4/120V/GBL/DIM 90CRI  
  Lutron SELV-300P    
       
S9117 Retro Fit Fixture 8WLED/RDL/4/120V/DIM 90CRI  
  Lutron SELV-300P    
       
S9118 Retro Fit Fixture 11WLED/RDL/5-6/120V/DIM 90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9119 Retro Fit Fixture 15WLED/RDL/5-6/120V/DIM 90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9120 Retro Fit Fixture 10.4WLED/RDL/4GBL/KIT/120V 3K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9121 Retro Fit Fixture 10WLED/RDL/4BFL/KIT/120V 3K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9122 Retro Fit Fixture 11.6WLED/RDL/5BFL/KIT/120V 3K  
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P
       
S9123 Retro Fit Fixture 8WLED/RDL/4GBL/120V 90CRI 3K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9124 Retro Fit Fixture 8.5WLED/RDL/4BFL/120V 90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9125 Retro Fit Fixture 11WLED/RDL/5-6GBL/120V 90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9126 Retro Fit Fixture 13WLED/RDL/5-6BFL/120V 90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9127 Retro Fit Fixture 20WLED/RDL/5-6BFL/120V 90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9128 Retro Fit Fixture 7WLED/RDL/3BFL/12V 90CRI 3K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9129 Retro Fit Fixture 7WLED/RDL/4GBL/12V 90CRI 3K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9130 Retro Fit Fixture 8WLED/RDL/4BFL/12V 90CRI 3K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9131 Retro Fit Fixture 19.5W/LED/CIRCLE MODULE/27K  
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron SELV-300P    
       
S9132 Retro Fit Fixture 19.5W/LED/CIRCLE MODULE/35K  
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron SELV-300P    
       
S9133 BR LED 10BR30/LED/2700K/750L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9134 BR LED 10BR30/LED/3000K/800L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9135 BR LED 10BR30/LED/4000K/830L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9136 BR LED 10BR30/LED/5000K/860L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9137 BR LED 10BR30/LED/2700K/GU24/750L/120  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9138 BR LED 10BR30/LED/2700K/650L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9139 BR LED 10BR30/LED/2700K/GU24/650L/120  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9140 BR LED 7R20/LED/2700K/525L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron SELV-300P
       
S9141 BR LED 7R20/LED/3000K/540L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron SELV-300P
       
S9142 BR LED 7R20/LED/4000K/560L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron SELV-300P
       
S9143 BR LED 7R20/LED/5000K/580L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron SELV-300P
       
S9144 BR LED 12BR40/LED/2700K/900L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9145 BR LED 12BR40/LED/3000K/930L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9146 BR LED 12BR40/LED/4000K/970L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9147 BR LED 12BR40/LED/5000K/1000L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9148 BR LED 8.5BR30/LED/2700K/650L/D 48PCS  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10  
       
S9149 BR LED 8.5BR30/LED/2700K/650L/D/2PK  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10  
       
S9180 BR LED 17BR40/LED/2700K/1200L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9181 BR LED 17BR40/LED/3000K/1230L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SLV-600P
       
S9182 BR LED 17BR40/LED/4000K/1280L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9183 BR LED 17BR40/LED/5000K/1320L/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9187 Type A Bulb 10A19/LED/3000K/830L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL    
       
S9190 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL    
       
S9191 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9192 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/SN  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL    
       
S9193 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/DD  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL    
       
S9194 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/DD/SN  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL    
       
S9195 Retro Fit Fixture 8WLED/RDL/4/120V/27K/DIM  
  Lutron SELV-300P    
       
S9196 Retro Fit Fixture 11WLED/RDL/5-6/120V/27K/DIM  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron SCL-153P  
       
S9200 LED Globe Light 6G25/LED/2700K/450L/120/D  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9201 LED Globe Light 6G25/LED/3000K/450L/120/D  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9202 LED Globe Light 6G25/LED/4000K/450L/120/D  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9203 LED Globe Light 6G25LED/5000K/450L/120/D  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9204 MR LED 8MR16/LED/40'/2700K/COB  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9205 MR LED 8MR16/LED/40'/3500K/COB  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9206 MR LED 8MR16/LED/40'/4000K/COB  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9207 MR LED 8MR16/LED/40'/5000K/COB  
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9208 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/2700K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9209 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/3500K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9210 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/4000K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9211 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/5000K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9212 Type A Bulb 7.6A19/OMNI/LED/2700K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9213 Type A Bulb 7.6A19/OMNI/LED/3500K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9214 Type A Bulb 7.6A19/OMNI/LED/4000K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9215 Type A Bulb 7.6A19/OMNI/LED/5000K  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9216 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/2700K/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9218 Type A Bulb 9.8A19/OMNI/LED/3500K/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron TGCL-153PH    
       
S9224 Minature LED LED 3.0W G9 220L 3000K DIM  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9225 Minature LED LED 3.0W G9 220L 5000K DIM  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9228 Minature LED LED 5.0W G9 360L 3000K DIM  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9229 Minature LED LED 5.0W G9 360L 5000K DIM  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9238 Type A Bulb 12A19/LED/27K/1100/120V/D/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9240 Retro Fit Fixture 18W/LED/9.5FLUSH/WH/30K  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P
  Lutron SLV-600P    
       
S9241 Type A Bulb 12A19/LED/2700K/1100L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9242 Type A Bulb 12A19/LED/3000K/1140L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9243 Type A Bulb 12A19/LED/4000K/1190L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9244 Type A Bulb 12A19/LED/5000K/1230L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9245 Type A Bulb 11A19/LED/2700K/800L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron DVCL-153P Lutron TTCL-100H
       
S9250 LED Filament 2.5A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9251 LED Filament 4.5A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9252 LED Filament 6.5A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9253 LED Filament 2.5G25/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9254 LED Filament 4.5G25/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9255 LED Filament 6.5G25/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9256 LED Filament 4.5G40/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9257 LED Filament 6.5G40/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9258 LED Filament 2.5ETC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9259 LED Filament 2.5CTC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9260 LED Filament 4.5ETC/LED/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9261 LED Filament DISC POSS SUB S9570  
  Leviton 6674    
       
S9262 LED Filament 2.5EFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron GT-5NEM
  Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE
  Lutron RRD-6NA    
       
S9263 LED Filament 2.5CFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9264 LED Filament 4.5EFC/LED/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9265 LED Filament 4.5CFC/LED/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9266 LED Filament 10A21/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9267 LED Filament 14.5A21/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron NTRP-250
       
S9268 LED Filament 4.5BT15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9269 LED Filament 6.5BT15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9270 LED Filament 2.5ST19/AMB/LED/E26/23K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9271 LED Filament 4.5ST19/AMB/LED/E26/23K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9272 LED Filament 6.5ST19/AMB/LED/E26/23K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9273 LED Filament 4.5A15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Leviton 6674    
       
S9284 Type A Bulb 16A21/LED/2700K/1600L/120V/D  
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9285 Type A Bulb 16A21/LED/3000K/1650L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9286 Type A Bulb 16A21/LED/4000K/1720L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9287 Type A Bulb 16A21/LED/5000K/1800L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9288 Type A Bulb 16A21/LED/27K/1600L/120V/GU24  
  Leviton 6674 Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9312 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/101 Satco 86/103  
       
S9313 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/101 Satco 86/103  
       
S9314 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/101 Satco 86/103  
       
S9315 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/101 Satco 86/103  
       
S9320 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9321 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9322 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/RD/BRZ  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9323 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/30K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9324 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9325 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/SQ/BN  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron NTCL-250
  Lutron SELV-300P Satco 86/103  
       
S9326 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/27K/SQ/BRZ  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9327 Retro Fit Fixture 10.5W/LED/5.5FLUSH/30K/SQ/WH  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9328 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9329 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9330 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/RD/BRZ  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9331 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9332 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9333 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/SQ/BN  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9334 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/27K/SQ/BRZ  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9335 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9336 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9337 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9338 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/RD/BRZ  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9339 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9340 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9341 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/SQ/BN  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9342 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/27K/SQ/BRZ  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9343 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9349 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton IPL06-10 Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S9357 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7/30K/RD/WH/277V  
  Lutron DVF-103P-277 Lutron NTLV-600-277  
       
S9358 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9/30K/RD/WH/277V  
  Lutron DVF-103P-277 Lutron NTLV-600-277  
       
S9359 Retro Fit Fixture 10W/LED/5FLUSH/30K/RD/BN  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9360 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton IPL06-10 Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S9361 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/50K/SQ/WH  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9362 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/50K/RD/WH  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9363 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/50K/SQ/WH  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9364 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/RD/WH/90  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9365 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/SQ/WH/90  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9366 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/30K/SQ/WH/90  
  Leviton 6674 Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9367 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7/30K/RD/WH/0-10VD  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton DS710-10Z
  Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV Lutron MS-Z101-V
  Lutron NTSTV-DV    
       
S9368 Retro Fit Fixture 16W/LED/5x18FLUSH/30K/REC  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9369 Retro Fit Fixture 24W/LED/7x18FLUSH/30K/REC  
  Leviton DSL06 Leviton IPL06-10 Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9374 Type A Bulb 6.5A19/LED/2700K/450L/120V/2PK  
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P    
       
S9375 Type A Bulb 9A19/LED/2700K/800L/120V/2PK  
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron SELV-300P    
       
S9378 Type A Bulb 9A19/LED/2700K/800L/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P    
       
S9379 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/RD/BN  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Leviton DSL06
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9380 MR LED 4.5MR16/LED/40'/30K/120V/GU10  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron MRF2-6ELV Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9381 MR LED 4.5MR16/LED/40'/50K/120V/GU10  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron MRF2-6ELV Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9382 MR LED 6.5MR16/LED/40'/27K/120V/GU10  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron MRF2-6ELV Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9383 MR LED 6.5MR16/LED/40'/30K/120V/GU10  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron MRF2-6ELV Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9384 MR LED 6.5MR16/LED/40'/40K/120V/GU10  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron MRF2-6ELV Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9385 MR LED 6.5MR16/LED/40'/50K/120V/GU10  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron LECL-153PH
  Lutron MRF2-6ELV Lutron NTCL-250 Lutron PHPM-WBX-120
  Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9386 PAR LED 4.5PAR16/LED/40'/3000K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S9387 PAR LED 4.5PAR16/LED/40'/5000K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S9388 PAR LED 6.5PAR16/LED/40'/3000K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S9389 PAR LED 6.5PAR16/LED/40'/5000K/120V  
  Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P Satco 86/103  
       
S9398 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7/3K/RD/BN/90CRI  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9399 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9/3K/RD/BN/90CRI  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Leviton DSL06
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9400 PAR LED 7PAR20/LED/25'/2700K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9401 PAR LED 7PAR20/LED/25'/3000K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9402 PAR LED 7PAR20/LED/25'/3500K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9403 PAR LED 7PAR20/LED/25'/4000K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9404 PAR LED 7PAR20/LED/25'/5000K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9405 PAR LED 7PAR20/LED/40'/2700K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9406 PAR LED 7PAR20/LED/40'/3000K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9407 PAR LED 7PAR20/LED/40'/3500K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9408 PAR LED 7PAR20/LED/40'/4000K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9409 PAR LED 7PAR20/LED/40'/5000K/120V/D  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9410 PAR LED 13PAR30/SN/LED/25'/2700K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9411 PAR LED 13PAR30/SN/LED/25'/3000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9412 PAR LED 13PAR30/SN/LED/25'/3500K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9413 PAR LED 13PAR30/SN/LED/25'/4000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9414 PAR LED 13PAR30/SN/LED/25'/5000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9415 PAR LED 13PAR30/SN/LED/40'/2700K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9416 PAR LED 13PAR30/SN/LED/40'/3000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9417 PAR LED 13PAR30/SN/LED/40'/3500K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9418 PAR LED 13PAR30/SN/LED/40'/4000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9419 PAR LED 13PAR30/SN/LED/40'/5000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9420 PAR LED 13PAR30/SN/LED/60'/2700K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9421 PAR LED 13PAR30/SN/LED/60'/3000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9422 PAR LED 13PAR30/SN/LED/60'/3500K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9423 PAR LED 13PAR30/SN/LED/60'/4000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9424 PAR LED 13PAR30/SN/LED/60'/5000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9425 PAR LED 13PAR30/LN/LED/25'/2700K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9426 PAR LED 13PAR30/LN/LED/25'/3000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9427 PAR LED 13PAR30/LN/LED/25'/3500K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9428 PAR LED 13PAR30/LN/LED/25'/4000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9429 PAR LED 13PAR30/LN/LED/25'/5000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9430 PAR LED 13PAR30/LN/LED/40'/2700K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9431 PAR LED 13PAR30/LN/LED/40'/3000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9432 PAR LED 13PAR30/LN/LED/40'/3500K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9433 PAR LED 13PAR30/LN/LED/40'/4000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9434 PAR LED 13PAR30/LN/LED/40'/5000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9435 PAR LED 13PAR30/LN/LED/60'/2700K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9436 PAR LED 13PAR30/LN/LED/60'/3000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9437 PAR LED 13PAR30/LN/LED/60'/3500K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9438 PAR LED 13PAR30/LN/LED/60'/4000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9439 PAR LED 13PAR30/LN/LED/60'/5000K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9440 PAR LED 15PAR38/LED/25'/2700K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9441 PAR LED 15PAR38/LED/25'/3000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9442 PAR LED 15PAR38/LED/25'/3500K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9443 PAR LED 15PAR38/LED/25'/4000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9444 PAR LED 15PAR38/LED/25'/5000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9445 PAR LED 15PAR38/LED/40'/2700K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9446 PAR LED 15PAR38/LED/40'/3000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9447 PAR LED 15PAR38/LED/40'/3500K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9448 PAR LED 15PAR38/LED/40'/4000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9449 PAR LED 15PAR38/LED/40'/5000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9450 PAR LED 15PAR38/LED/60'/2700K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9451 PAR LED 15PAR38/LED/60'/3000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9452 PAR LED 15PAR38/LED/60'/3500K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9453 PAR LED 15PAR38/LED/60'/4000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9454 PAR LED 15PAR38/LED/60'/5000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron AYCL-153P
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9455 PAR LED 18PAR38/LED/40'/3000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9456 PAR LED 18PAR38/LED/40'/4000K/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9460 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/4/27K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9461 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/4/30K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9462 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/4/40K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9463 Retro Fit Fixture 9WLED/DIR/4/40'/27K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9464 Retro Fit Fixture 9WLED/DIR/4/40'/30K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9465 Retro Fit Fixture 9WLED/DIR/4/40'/40K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9466 Retro Fit Fixture 9WLED/DIR/4/90'/27K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9467 Retro Fit Fixture 9WLED/DIR/4/90'/30K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9468 Retro Fit Fixture 9WLED/DIR/4/90'/40K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9469 Retro Fit Fixture 12WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9470 Retro Fit Fixture 12WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9471 Retro Fit Fixture 12WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9472 Retro Fit Fixture 12WLED/DIR/5-6/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9473 Retro Fit Fixture 12WLED/DIR/5-6/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9474 Retro Fit Fixture 12WLED/DIR/5-6/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9475 Retro Fit Fixture 18WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9476 Retro Fit Fixture 18WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9477 Retro Fit Fixture 18WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9478 Retro Fit Fixture 9WLED/RDL/4/50K/120V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9479 Retro Fit Fixture 12WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9480 PAR LED 15PAR38/LED/40'/RED/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-10ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9481 PAR LED 15PAR38/LED/40'/GREEN/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-10ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9482 PAR LED 15PAR38/LED/40'/BLUE/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-10ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9483 PAR LED 15PAR38/LED/40'/AMBER/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-10ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9484 PAR LED 15PAR38/LED/40'/YELLOW/120V  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-10ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9485 PAR LED 7PAR20/LED/40'/2700K/90CRI  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTRP-253P
  Lutron DVLV-600P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-10ND
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-6WCL Lutron RRD-10ND
  Lutron SLV-600P    
       
S9486 PAR LED 13PAR30/SN/LED/40'/2700K/90CRI  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
       
S9487 PAR LED 13PAR30/LN/LED/40'/2700K/90CRI  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTCL-153PH
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-H6BRL Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-H6BRL Lutron SCL-153P
       
S9488 PAR LED 15PAR38/LED/40'/2700K/90CRI  
  Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVCL-253P Lutron DVRP-253P
  Lutron HQRD-10ND Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron RRD-10ND Lutron SCL-153P  
       
S9490 MR LED 6.5MR16/LED/25'/27K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9491 MR LED 6.5MR16/LED/25'/30K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9492 MR LED 6.5MR16/LED/25'/35K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9493 MR LED 6.5MR16/LED/25'/40K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9494 MR LED 6.5MR16/LED/25'/50K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9495 MR LED 6.5MR16/LED/40'/27K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9496 MR LED 6.5MR16/LED/40'/30K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9497 MR LED 6.5MR16/LED/40'/35K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9498 MR LED 6.5MR16/LED/40'/40K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9499 MR LED 6.5MR16/LED/40'/50K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9500 Retro Fit Fixture 10.5WLED/4-BASE/27K/540L/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300  
       
S9501 Retro Fit Fixture 10.5WLED/4-BASE/30K/550L/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300  
       
S9502 Retro Fit Fixture 10.5WLED/4-BASE/40K/600L/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300  
       
S9503 Retro Fit Fixture 10.5WLED/4-BASE/50K/700L/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300  
       
S9504 Retro Fit Fixture 13.5WLED/5-6-BASE/27K/120V  
  Leviton 6674 Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P  
       
S9505 Retro Fit Fixture 13.5WLED/5-6-BASE/30K/120V  
  Leviton 6674 Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P  
       
S9506 Retro Fit Fixture 13.5WLED/5-6-BASE/40K/120V  
  Leviton 6674 Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P  
       
S9507 Retro Fit Fixture 13.5WLED/5-6-BASE/50K/120V  
  Leviton 6674 Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron NTCL-250 Lutron SELV-300P  
       
S9524 Retro Fit Fixture 10.5WLED/4-BASE/27-22K/120V  
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9525 Retro Fit Fixture 13.5WLED/5-6-BASE/27-22K/120V  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9542 MR LED LED 1.6W JC/G4 12V 3000K 200L  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9543 MR LED LED 1.6W JC/G4 12V 5000K 200L  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9544 MR LED LED 3W JC/G6.35 12V 3000K 300L  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9545 MR LED LED 3W JC/G6.35 12V 5000K 300L  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9546 MR LED LED 1.6W JCD/G9 120V 3000K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9547 MR LED LED 1.6W JCD/G9 120V 5000K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9548 MR LED LED 4W JCD/G9 120V 3000K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9549 MR LED LED 4W JCD/G9 120V 5000K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P  
       
S9550 MR LED 1.6MR11/LED/40'/3000K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9551 MR LED 1.6MR11/LED/40'/5000K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9552 MR LED 3MR16/LED/40'/3000K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9553 MR LED 3MR16/LED/40'/5000K/12V  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9560 LED Filament 4.5A15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
       
S9561 LED Filament 4.5A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
       
S9562 LED Filament 6.5A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
       
S9563 LED Filament 4.5G25/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9564 LED Filament 6.5G25/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9565 LED Filament 4.5G40/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9566 LED Filament 6.5G40/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9567 LED Filament 2.5W ETC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9568 LED Filament 2.5W CTC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9569 LED Filament 4.5W ETC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9570 LED Filament 4.5W CTC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9571 LED Filament 2.5W EFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9572 LED Filament 2.5W CFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9573 LED Filament 4.5W EFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9574 LED Filament 4.5W CFC/LED/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9575 LED Filament 4.5BT15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9576 LED Filament 6.5BT15/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9577 LED Filament 2.5ST19/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9578 LED Filament 4.5ST19/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9579 LED Filament 6.5ST19/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9580 LED Filament 4.5T10/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9581 LED Filament 6.5ST19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9582 LED Filament 6.5T9/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9583 LED Filament 4.5A19/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9584 LED Filament 4.5G25/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9585 LED Filament 4.5ST19/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9586 LED Filament 4W CTA/LED/AMB/22K/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron SELV-300P    
       
S9587 LED Filament 4.5W CFA/LED/AMB/22K/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron SELV-300P    
       
S9588 LED Filament 6.5T9/AMB/LED/E26/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9598 Retro Fit Fixture 8.5W/LED/4TRIM/2700K/120V/2PK  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9599 Retro Fit Fixture 12W/LED/5-6TRIM/2700K/120V/2P  
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9600 Type A Bulb 5.5A19/OMNI/300/LED/27K  
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P    
       
S9601 Type A Bulb 5.5A19/OMNI/300/LED/30K  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9602 Type A Bulb 5.5A19/OMNI/300/LED/35K  
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P    
       
S9603 Type A Bulb 5.5A19/OMNI/300/LED/40K  
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P    
       
S9604 Type A Bulb 5.5A19/OMNI/300/LED/50K  
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300
  Lutron SELV-300P    
       
S9605 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/27K  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9606 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/30K  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9607 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/35K  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9608 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/40K  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9609 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/50K  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9610 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/27K/GU24  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9611 Type A Bulb 9A19/OMNI/300/LED/35K/GU24  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9612 Type A Bulb 10.5A19/OMNI/LED/27K/90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9613 Type A Bulb 10.5A19/OMNI/LED/27K/90/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9614 BR LED 6.5R20/LED/2700K/450L/90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron GP-Card Lutron GT-5NEM
  Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6NA
  Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ELV Lutron MRF2S-6ELV
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SCL-153P
       
S9615 BR LED 16.5BR40/LED/2700K/1075L/90CRI  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron SELV-300P
       
S9616 MR LED 6.5MR16/LED/40'/30K/12V/90CRI  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P  
       
S9617 Type A Bulb 10.5A19/OMNI/LED/30K/90CRI  
  Cooper TAL06P-C1 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P  
       
S9618 Candle LED 5CTC/LED/2700K/E12/90CRI  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9619 LED Globe Light 6G25/LED/2700K/390L/90CRI  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9620 BR LED 9.5BR30/LED/2700K/750L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9621 BR LED 9.5BR30/LED/3000K/750L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9622 BR LED 9.5BR30/LED/4000K/750L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9623 BR LED 9.5BR30/LED/5000K/750L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9624 BR LED 9.5BR30/LED/27K/GU24/750L/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9625 BR LED 9.5BR30/LED/2700K/650L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9626 BR LED 9.5BR30/LED/27K/GU24/650L/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9627 BR LED 9.5BR30/LED/30K/GU24/750L/120V  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Leviton DSE06
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA Lutron HW-RPM-4A-120
  Lutron HW-RPM-4U-120 Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MSCL-OP153M Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-WBX-DV-WH
  Lutron RRD-6CL Lutron RRD-6NA Lutron SELV-300P
       
S9628 BR LED 10BR30/LED/2700K/700L/120V/D  
  Cooper DE06P Leviton DSE06 Lutron DVELV-300P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9629 Type A Bulb 9.5A19/LED/2700K/800L/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P Cooper TAL06P-C2
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPI10-1LZ Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9630 BR LED 6.5R20/LED/2700K/525L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron GP-Card Lutron GT-5NEM
  Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6NA
  Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ELV Lutron MRF2S-6ELV
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9631 BR LED 6.5R20/LED/3000K/525L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron GP-Card Lutron GT-5NEM
  Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6NA
  Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ELV Lutron MRF2S-6ELV
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9632 BR LED 6.5R20/LED/4000K/525L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron GP-Card Lutron GT-5NEM
  Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6NA
  Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ELV Lutron MRF2S-6ELV
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9633 BR LED 6.5R20/LED/5000K/525L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron AYCL-153P Lutron CTCL-153P
  Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron GP-Card Lutron GT-5NEM
  Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-10ND Lutron HQRD-6NA
  Lutron HQRD-HN6BRL Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron HW-RPM-4U-120
  Lutron MACL-153M Lutron MRF2-6ELV Lutron MRF2S-6ELV
  Lutron MSCL-OP153M Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron PHPM-PA-120-WH
  Lutron RRD-6NA Lutron RRD-HN6BRL Lutron SCL-153P
  Lutron SELV-300P    
       
S9634 BR LED 11.5BR40/LED/2700K/940L/120V  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron PD-6WCL
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9635 BR LED 11.5BR40/LED/3000K/940L/120V  
  Leviton 6674 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron PD-6WCL
  Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9636 BR LED 11.5BR40/LED/4000K/940L/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9637 BR LED 11.5BR40/LED/5000K/940L/120V  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9638 BR LED 16.5BR40/LED/2700K/1200L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9639 BR LED 16.5BR40/LED/3000K/1200L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9640 BR LED 16.5BR40/LED/4000K/1200L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9641 BR LED 16.5BR40/LED/5000K/1200L/120V  
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron MACL-153M Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
       
S9650 Retro Fit Fixture 25W/LED/13FLUSH/30K/RD/WH  
  Lutron DVELV-300P Lutron SELV-300P  
       
S9651 Retro Fit Fixture 25W/LED/13FLUSH/30K/RD/BN  
  Lutron DVELV-300P Lutron SELV-300P  
       
S9652 Retro Fit Fixture 25W/LED/13FLUSH/30K/RD/BZ  
  Lutron DVELV-300P Lutron SELV-300P  
       
S9655 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/40K/RD/WH  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SLV-600P
       
S9680 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/RD/90CRI  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9681 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/SQ/90CRI  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9682 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/3K/RD/90CRI  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Leviton DSL06
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9683 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/3K/SQ/90CRI  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Leviton DSL06
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9684 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/RD/0-10V  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton DS710-10Z
  Leviton IP710-LFZ Lutron DVSTV Lutron MS-Z101-V
  Lutron NTSTV-DV    
       
S9685 Retro Fit Fixture 13.5W/LED/7FLUSH/3K/SQ/0-10V  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton DS710-10Z
  Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV Lutron DVSTV
  Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV  
       
S9686 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/3K/RD/0-10V  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton DS710-10Z
  Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV Lutron MS-Z101-V
  Lutron NTSTV-DV    
       
S9687 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/3K/SQ/0-10V  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton DS710-10Z
  Leviton IP710-LFZ Lutron DVSCSTV Lutron MS-Z101-V
  Lutron NTSTV-DV    
       
S9690 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/40K/RD/WH  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Leviton DSL06
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9691 Retro Fit Fixture 25W/LED/13FLUSH/40K/RD/WH  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
       
S9692 Retro Fit Fixture 18.5W/LED/9FLUSH/30K/SQ/BN  
  Cooper DLC03P Leviton 6674 Leviton DSL06
  Leviton VPE04 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9697 MR LED LED 4W JCD/G9/120V/3K/90CRI  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
       
S9698 BR LED 8BR30/LED/2700K/650L/2PK  
  Cooper DE06P Leviton DSE06 Lutron DVELV-300P
  Lutron MAELV-600 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron SELV-300P    
       
S9699 Type A Bulb 9.5A19/LED/2700K/800L/2PK  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPI10-1LZ Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron CTRP-253P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9703 Type A Bulb 10A19/OMNI/LED/27K/90CRI  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9704 Type A Bulb 10A19/OMNI/LED/3K/90CRI  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9705 Type A Bulb 10A19/OMNI/LED/27K/90CRI/4PK  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron MACL-153M
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9706 Type A Bulb 10A19/OMNI/LED/3K/90CRI/4PK  
  Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron MACL-153M
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9707 Type A Bulb 10A19/OMNI/LED/27K/90CRI/GU24  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9708 Type A Bulb 10A19/OMNI/LED/3K/90CRI/GU24  
  Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton 6674
  Leviton DSE06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9713 Retro Fit Fixture 9.5WLED/RDL/4/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9714 Retro Fit Fixture 9.5WLED/RDL/4/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9715 Retro Fit Fixture 9.5WLED/RDL/4/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9716 Retro Fit Fixture 9.5WLED/RDL/4/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9724 Retro Fit Fixture 11.5WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9725 Retro Fit Fixture 11.5WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9726 Retro Fit Fixture 11.5WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9727 Retro Fit Fixture 11.5WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9728 Retro Fit Fixture 7WLED/RDL/3BFL/12V 90CRI 3K  
  LeGrand ADTP703TU Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
       
S9729 Retro Fit Fixture 7.5WLED/RDL/4BFL/12V 90CRI 3K  
  Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Lutron SLV-600P    
       
S9740 Retro Fit Fixture 17WLED/RDL/5-6/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9741 Retro Fit Fixture 17WLED/RDL/5-6/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9742 Retro Fit Fixture 17WLED/RDL/5-6/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9743 Retro Fit Fixture 17WLED/RDL/5-6/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper SAL06P LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ
  Leviton DSM10 Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVLV-600P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9744 Retro Fit Fixture 9.5WLED/RDL/4/30K/BN/120V  
  Cooper DAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600
  Lutron MALV-600 Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9745 Retro Fit Fixture 11.5WLED/RDL/5-6/30K/BN/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MALV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P
  Satco 86/103    
       
S9756 Retro Fit Fixture 10WLED/4/SQ/27K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9757 Retro Fit Fixture 10WLED/4/SQ/30K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9758 Retro Fit Fixture 10WLED/4/SQ/40K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9759 Retro Fit Fixture 10WLED/4/SQ/50K/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 LeGrand ADTP703TU
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVLV-600P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P Lutron SLV-600P Satco 86/103
       
S9770 Retro Fit Fixture 16WLED/5-6/SQ/27K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9771 Retro Fit Fixture 16WLED/5-6/SQ/30K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9772 Retro Fit Fixture 16WLED/5-6/SQ/40K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9773 Retro Fit Fixture 16WLED/5-6/SQ/50K/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron MACL-153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9781 LED Module 20W/LED/LIGHT ENGINE/27K  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron LECL-153PH Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
       
S9782 LED Module 20W/LED/LIGHT ENGINE/27K/RK  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Satco 86/101    
       
S9783 LED Module 20W/LED/LIGHT ENGINE/30K/RK  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Satco 86/101    
       
S9784 LED Module 20W/LED/LIGHT ENGINE/40K/RK  
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P
  Satco 86/101    
       
S9785 Retro Fit Fixture 16WLED/4-BASE/27K/HL/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9786 Retro Fit Fixture 16WLED/4-BASE/30K/HL/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9787 Retro Fit Fixture 16WLED/4-BASE/40K/HL/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9788 Retro Fit Fixture 16WLED/4-BASE/50K/HL/120V  
  Cooper DAL06P-C2 Cooper TAL06P-C2 Leviton 6674
  Leviton DSE06-10Z Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10
  Leviton IPL06 Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9789 Retro Fit Fixture 16WLED/4-BASE/27-22K/HL/120V  
  LeGrand ADTP703TU Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z
  Leviton DSL06-1LZ Leviton DSM10 Leviton IPL06
  Lutron AYCL-153P Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P
  Lutron LECL-153PH Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron SELV-300P
  Satco 86/103    
       
S9794 Retro Fit Fixture 20WLED/CDL/6/30K/120-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton IP710-DL
  Lutron DVTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S9795 Retro Fit Fixture 30WLED/CDL/6/30K/120-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton IP710-DL
  Lutron DVTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S9796 Retro Fit Fixture 20WLED/CDL/8/30K/120-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton IP710-DL
  Lutron DVTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S9797 Retro Fit Fixture 30WLED/CDL/8/30K/120-277  
  Cooper DF10P Cooper SF10P Leviton IP710-DL
  Lutron DVTV Lutron MS-Z101-V Lutron NTSTV-DV
       
S9810 Type A Bulb 11.5A19/LED/2700K/1100L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9811 Type A Bulb 11.5A19/LED/3000K/1100L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9812 Type A Bulb 11.5A19/LED/4000K/1100L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9813 Type A Bulb 11.5A19/LED/5000K/1100L/120V/D  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9814 Type A Bulb 11.5A19/LED/2700K/120V/D/GU24  
  Cooper TAL06P-C1 Leviton IPL06-10 Lutron CTCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9815 Type A Bulb 15.5A21/LED/2700K/1600L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9816 Type A Bulb 15.5A21/LED/3000K/1600L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9817 Type A Bulb 15.5A21/LED/4000K/1600L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron NTCL-250 Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9818 Type A Bulb 15.5A21/LED/5000K/1600L/120V/D  
  Leviton 6674 Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9819 Type A Bulb 15.5A21/LED/27K/1600/120V/GU24  
  Leviton 6674 Lutron MACL-153M Lutron NTCL-250
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P  
       
S9820 LED Filament 2W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron SELV-300P    
       
S9821 LED Filament 2W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron SELV-300P    
       
S9822 LED Filament 4W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron SELV-300P    
       
S9823 LED Filament 4W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron DVELV-300P Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600
  Lutron SELV-300P    
       
S9824 Type A Bulb 4.5A19/SW/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9825 Type A Bulb 6.5A19/SW/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron GT-5NEM Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S9826 Type A Bulb 6.5A19/SLV/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron GT-5NEM Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S9827 LED Globe Light 4.5G25/SW/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9828 LED Globe Light 4.5G25/SLV/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9830 Type A Bulb 5A19/OMNI/220/LED/27K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9831 Type A Bulb 5A19/OMNI/220/LED/30K  
  Leviton 6674 Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron NTCL-250
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL
  Lutron SELV-300P    
       
S9832 Type A Bulb 5A19/OMNI/220/LED/35K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9833 Type A Bulb 5A19/OMNI/220/LED/40K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9834 Type A Bulb 5A19/OMNI/220/LED/50K  
  Leviton DSE06-10Z Lutron DVELV-300P Lutron MAELV-600
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9835 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/27K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9836 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/30K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9837 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/35K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9838 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/40K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9839 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/50K  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9840 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/27K/GU24  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9841 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/35K/GU24  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9842 Type A Bulb 9.5A19/OMNI/220/LED/40K/GU24  
  LeGrand ADTP703TU Leviton DSE06-10Z Lutron AYCL-153P
  Lutron DVCL-153P Lutron DVELV-300P Lutron LECL-153PH
  Lutron MACL-153M Lutron MAELV-600 Lutron MSCL-OP153M
  Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE
  Lutron PD-6WCL Lutron SELV-300P Satco 86/103
       
S9843 BR LED 10BR30/LED/3000K/880L/120V/D  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9844 BR LED 10BR30/LED/4000K/880L/120V/D  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron PD-5NE Lutron SELV-300P
       
S9845 LED Filament 9A19/CL/LED/E26/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTRP-250 Lutron RRD-6NA
       
S9846 LED Filament 9A19/CL/LED/E26/30K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTRP-250 Lutron RRD-6NA
       
S9866 LED Filament 3.5CTC/LED/CL/50K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9867 LED Filament 3.5CFC/LED/CL/50K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9868 LED Filament 3.5CTF/LED/FR/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9869 LED Filament 3.5CFF/LED/FR/27K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9870 LED Filament 2.5G16/LED/CL/27K/120V/E12  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9871 LED Filament 3.5G16/LED/CL/27K/120V/E12  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9872 LED Filament 2.5T6/LED/CL/27K/E12/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9873 LED Filament 2.5T6/LED/AMB/20K/E12/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9874 LED Filament 4.5A15/CL/LED/E26/27K/ES/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9875 LED Filament 4.5A19/CL/LED/E26/27K/ES/120V  
  Leviton IPE04-1L Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P
  Lutron DVRP-253P Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9876 LED Filament 7A19/CL/LED/E26/27K/ES/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9877 LED Filament 4W CTC/LED/27K/CL/90CRI  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9878 LED Filament 4.5G25/CL/LED/E26/27K/90CRI  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTRP-250 Lutron RRD-6NA
       
S9879 LED Filament 8.5A19/CL/LED/E26/27K/90CRI  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVRP-253P Lutron HQRD-6NA
  Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTRP-250 Lutron RRD-6NA
       
S9880 Retro Fit Fixture 12.5W/LED/6FLUSH/3K/ECO  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9881 Retro Fit Fixture 16.5W/LED/8FLUSH/3K/ECO  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9882 Retro Fit Fixture 12W/LED/7FLUSH/3K/WH/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9883 Retro Fit Fixture 12W/LED/7FLUSH/3K/BN/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9884 Retro Fit Fixture 12W/LED/7FLUSH/3K/PN/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9885 Retro Fit Fixture 12W/LED/7FLUSH/3K/BRZ/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9886 Retro Fit Fixture 16W/LED/9FLUSH/3K/WH/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9887 Retro Fit Fixture 16W/LED/9FLUSH/3K/BN/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron NTCL-250 Lutron SCL-153P Lutron SLV-600P
       
S9888 Retro Fit Fixture 16W/LED/9FLUSH/3K/PN/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron SLV-600P    
       
S9889 Retro Fit Fixture 16W/LED/9FLUSH/3K/BRZ/SL  
  Leviton 6674 Lutron CTCL-153P Lutron DVCL-153P
  Lutron DVELV-300P Lutron NTCL-250 Lutron NTELV-300
  Lutron PD-5NE Lutron PD-6WCL Lutron SCL-153P
  Lutron SLV-600P    
       
S9890 LED Filament 3.5W CTC/LED/30K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9891 LED Filament 3.5W CFC/LED/30K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9892 LED Filament 4.5T10/LED/E26/30K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9893 LED Filament 4.5G25/CL/LED/E26/30K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9894 LED Filament 6.5A19/CL/LED/E26/30K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron GT-5NEM Lutron GTJ-5NEM Lutron HQRD-6NA
  Lutron HW-RPM-4A-120 Lutron MRF2S-6ELV Lutron NTELV-300
  Lutron NTRP-250 Lutron PD-5NE Lutron RRD-6NA
  Lutron SELV-300P    
       
S9895 LED Filament 6.5ST19/CL/LED/E26/30K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9920 LED Filament 2.5W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9921 LED Filament 2.5W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9922 LED Filament 3.5W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9923 LED Filament 3.5W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9960 LED Filament 5.5W CTC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9961 LED Filament 5.5W CTC/LED/30K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9962 LED Filament 5.5W CFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9963 LED Filament 5.5W CFC/LED/30K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9964 LED Filament 5.5W ETC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9965 LED Filament 5.5W EFC/LED/27K/CL/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9966 LED Filament 4A19/SPIRAL/LED/AMB/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9967 LED Filament 4ST19/SPIRAL/LED/AMB/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9968 LED Filament 4G30/SPIRAL/LED/AMB/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9969 LED Filament 4G40/SPIRAL/LED/AMB/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9970 LED Filament 2ETC/SPIRAL/LED/AMB/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9971 LED Filament 4T9/SPIRAL/LED/AMB/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTELV-600 Lutron NTRP-250
  Lutron SELV-300P    
       
S9986 LED Filament 3.5CTA/LED/AMB/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       
S9987 LED Filament 3.5CFA/LED/AMB/20K/120V  
  Lutron CTRP-253P Lutron DVELV-300P Lutron DVRP-253P
  Lutron NTELV-300 Lutron NTRP-250 Lutron SELV-300P
       

 

Last update: 10/1/2018